Element.HasAttribute

Element.HasAttribute method

Επιστρέφει true όταν ένα χαρακτηριστικό με ένα δεδομένο όνομα καθορίζεται σε αυτό το στοιχείο ή έχει μια προεπιλεγμένη τιμή, false διαφορετικά.

public bool HasAttribute(string name)
ΠαράμετροςΤύποςΠεριγραφή
nameStringΤο όνομα του χαρακτηριστικού.

Επιστρεφόμενη Αξία

True αν έχει χαρακτηριστικό με το όνομα. διαφορετικά, ψευδής.

Δείτε επίσης