Element.SetAttributeNS

Element.SetAttributeNS method

Προσθέτει ένα νέο χαρακτηριστικό. Εάν ένα χαρακτηριστικό με το ίδιο τοπικό όνομα και το ίδιο URI χώρου ονομάτων υπάρχει ήδη στο στοιχείο, το πρόθεμά του αλλάζει ώστε να είναι το τμήμα προθέματος του αναγνωρισμένου ονόματος και η τιμή του αλλάζει ώστε να είναι η παράμετρος τιμής.

public void SetAttributeNS(string namespaceURI, string qualifiedName, string value)
ΠαράμετροςΤύποςΠεριγραφή
namespaceURIStringΤο χαρακτηριστικό URI χώρου ονομάτων.
qualifiedNameStringΤο αναγνωρισμένο όνομα του χαρακτηριστικού.
valueStringΗ τιμή του χαρακτηριστικού.

Δείτε επίσης