Class InlineRelationship

InlineRelationship class

Αυτή η κλάση είναι για σχέσεις σε ενσωματωμένο έγγραφο XBRL.

public class InlineRelationship

Ιδιότητες

ΟνομαΠεριγραφή
Arcrole { get; set; }Παίρνει ή ορίζει το τόξο τουInlineRelationship .
FromRefsId { get; set; }Λαμβάνει ή ορίζει τα αναγνωριστικά αναφοράς από τοInlineRelationship .
LinkRole { get; set; }Λαμβάνει ή ορίζει το ρόλο σύνδεσης τουInlineRelationship .
Order { get; set; }Λαμβάνει ή ορίζει τη σειρά τουInlineRelationship .
ToRefsId { get; set; }Λαμβάνει ή ορίζει το σε αναγνωριστικά αναφοράς τουInlineRelationship .

Δείτε επίσης