Class BorrowerAddress

BorrowerAddress class

Kelas alamat peminjam.

public class BorrowerAddress

Konstruktor

NamaKeterangan
BorrowerAddress()Menginisialisasi instance baru dariBorrowerAddress kelas.

Properti

NamaKeterangan
Address1 { get; set; }Mendapat atau menetapkan alamat peminjam, baris 1.
Address2 { get; set; }Mendapat atau menetapkan alamat peminjam, baris 2.
Address3 { get; set; }Mendapat atau menetapkan alamat peminjam, baris 3.
BorrowerName { get; set; }Mendapat atau menetapkan nama peminjam.
City { get; set; }Mendapat atau mengatur kota alamat peminjam.
PostalCode { get; set; }Mendapat atau menetapkan kode pos alamat peminjam.
State { get; set; }Mendapat atau menyetel status alamat peminjam.

Lihat juga