BorrowerAddress.Address1

BorrowerAddress.Address1 property

Mendapat atau menetapkan alamat peminjam, baris 1.

public string Address1 { get; set; }

Lihat juga