BorrowerAddress.Address2

BorrowerAddress.Address2 property

Mendapat atau menetapkan alamat peminjam, baris 2.

public string Address2 { get; set; }

Lihat juga