BorrowerAddress.BorrowerName

BorrowerAddress.BorrowerName property

Mendapat atau menetapkan nama peminjam.

public string BorrowerName { get; set; }

Lihat juga