Class LenderAddress

LenderAddress class

Kelas alamat pemberi pinjaman.

public class LenderAddress

Konstruktor

NamaKeterangan
LenderAddress()Menginisialisasi instance baru dariLenderAddress kelas.

Properti

NamaKeterangan
Address1 { get; set; }Mendapat atau menetapkan alamat pemberi pinjaman, baris 1.
Address2 { get; set; }Mendapat atau menetapkan alamat pemberi pinjaman, baris 2.
Address3 { get; set; }Mendapat atau menetapkan alamat pemberi pinjaman, baris 3.
City { get; set; }Mendapat atau menetapkan kota alamat pemberi pinjaman.
LenderName { get; set; }Mendapat atau menetapkan nama pemberi pinjaman.
PostalCode { get; set; }Mendapat atau menyetel kode pos alamat pemberi pinjaman.
State { get; set; }Mendapat atau menyetel status alamat pemberi pinjaman.

Lihat juga