LenderAddress.Address1

LenderAddress.Address1 property

Mendapat atau menetapkan alamat pemberi pinjaman, baris 1.

public string Address1 { get; set; }

Lihat juga