LenderAddress.Address3

LenderAddress.Address3 property

Mendapat atau menetapkan alamat pemberi pinjaman, baris 3.

public string Address3 { get; set; }

Lihat juga