LenderAddress.City

LenderAddress.City property

Mendapat atau menetapkan kota alamat pemberi pinjaman.

public string City { get; set; }

Lihat juga