Class Tax1098E_V100

Tax1098E_V100 class

Kelas formulir pajak 1098E V100, Pernyataan bunga pinjaman pelajar.

public class Tax1098E_V100 : AbstractTax1098

Konstruktor

NamaKeterangan
Tax1098E_V100()Menginisialisasi instance baru dariTax1098E_V100 kelas.

Properti

NamaKeterangan
AccountNumber { get; set; }Mendapat atau menetapkan nomor akun.
BorrowerAddress { get; set; }Mendapat atau menyetelBorrowerAddress .
BorrowerId { get; set; }Mendapat atau menetapkan nomor Jaminan Sosial peminjam.
LenderAddress { get; set; }Mendapat atau menyetelLenderAddress .
LenderId { get; set; }Mendapat atau menyetel Nomor Identifikasi Federal pemberi pinjaman.
LoanPriorSeptember2004AndNoLOF { get; set; }Mendapat atau menetapkan apakah Pinjaman dilakukan sebelum 9/1/2004 dan tidak ada LOF di kotak 1.
ServerId { get; set; }Mendapat atau menyetel ID yang ditetapkan oleh server host ke formulir.
StudentLoanInterest { get; set; }Mendapat atau menetapkan bunga pinjaman mahasiswa yang diterima pemberi pinjaman.
TaxYear { get; set; }Mendapat atau menetapkan tahun pajak formulir ini, dalam format “YYYY”.

Lihat juga