Aspose.Finance.Ofx.SecuritiesList

Klassen

KlasBeschrijving
AbstractSecurityInfoAbstracte basisklasse voor aan beveiligingsinformatie gerelateerde klassen.
DebtInfoInformatie over schulden class.
FinancialInstitutionPortionGedeelte van het beleggingsfonds met een specifieke activaclassificatie.
GeneralSecurityInfoDe klasse bevat velden die gemeenschappelijk zijn voor alle beveiligingstypen.
MutualFundInfoInformatieklasse beleggingsfondsen.
OptionInfoOptie informatie klasse.
OtherInfoGebruik deze klasse voor andere soorten effecten dan schulden, onderlinge fondsen, opties en aandelen.
PortionGedeelte van het beleggingsfonds met een specifieke activaclassificatie.
SecurityListBeveiligingslijst verzoek class.
SecurityListRequestVerzoek beveiligingslijst class
SecurityListTransactionRequestBeveiligingslijst transactieverzoek klasse.
SecurityListTransactionResponseReactieklasse beveiligingslijst transactie.
SecurityRequestBeveiligingslijst verzoek class.
StockInfoAandeleninformatie klasse.

Opsomming

OpsommingBeschrijving
AssetClassEnumOpsomming activaklasse.
CallTypeEnumOproeptype enum.
CouponFrequencyEnumCouponfrequentie enum.
DebtClassEnumSchuldclassificatie opsomming.
DebtEnumSoort schuld opsomming.
MutualFundTypeEnumSoort beleggingsfonds enum.
OptionTypeEnumOptietype opsomming.
StockEnumVoorraadtype opsomming.