Aspose.Finance.Ofx.Signup

Klassen

KlasBeschrijving
AbstractServiceActionAbstracte basisklasse voor serviceactiegerelateerde klassen.
AccountInfoTransactionRequestRekeninginformatie transactieaanvraag class.
AccountInfoTransactionResponseRekeninginformatie transactie responsklasse.
AccountRequestAanvraag klasse accountservice.
AccountResponseResponsklasse accountservice.
AccountSyncRequestSynchronisatieverzoek voor serviceactivering klasse.
AccountSyncResponseSynchronisatie-antwoordklasse serviceactivering.
AccountTransactionRequestTransactieverzoekklasse accountservice.
AccountTransactionResponseTransactieresponsklasse accountservice.
ChangeUserInfoRequestWijzig aanvraagklasse gebruikersinformatie.
ChangeUserInfoResponseAntwoordklasse gebruikersinformatie wijzigen.
ChangeUserInfoSyncRequestSynchronisatieverzoekklasse voor gebruikersgegevens wijzigen.
ChangeUserInfoSyncResponseAntwoordklasse voor synchronisatie van gebruikersgegevens wijzigen.
ChangeUserInfoTransactionRequestWijzig gebruikersinformatie transactieaanvraag klasse.
ChangeUserInfoTransactionResponseWijzig gebruikersinformatie transactieresponsklasse.
EnrollRequestInschrijvingsverzoek klas.
EnrollResponseReactieklasse inschrijving.
EnrollTransactionRequestAanvraag klasse inschrijvingstransactie.
EnrollTransactionResponseReactieklasse inschrijvingstransactie.
ServiceAddDiensttoevoegingsklasse.
ServiceChangeService wijzigingsklasse.
ServiceDeleteService verwijderingsklasse.

Opsomming

OpsommingBeschrijving
ServiceEnumServicetype opsomming.