BorrowerAddress.BorrowerName

BorrowerAddress.BorrowerName property

Krijgt of stelt de naam van lener in.

public string BorrowerName { get; set; }

Zie ook