Aspose.Finance.Ofx.TaxW2

Klassen

KlasBeschrijving
AbstractTaxW2Abstracte basisklasse van belastingformulier w2 klassen.
CodesCode klasse, code en bedrag voor Box 12.
EmployeeMedewerker informatie klasse.
EmployerWerkgeversinformatie klasse.
LocalInfoLokale informatieklasse.
OtherAndere klasse. Omschrijving en bedrag voor Box 14.
StateInfoStaat informatie klasse.
TaxW2RequestBelasting W2-aanvraagklasse. Hiermee wordt het W2-belastingformulier opgevraagd bij de server.
TaxW2ResponseBelasting W2 antwoordklasse.
TaxW2TransactionRequestBelasting W2 transactieverzoek class
TaxW2TransactionResponseReactieklasse belasting W2-transactie
TaxW2_V100Belasting W2 v100 formulier klasse.
TaxW2_V200Belasting W2 v200 formulierklasse, voor belastingjaren >= 2001