Aspose.Finance.Ofx.WireTransfer

Klassen

KlasBeschrijving
AbstractWireRequestAbstracte basisklasse voor draadverzoekgerelateerde klassen.
AbstractWireResponseAbstracte basisklasse voor draadresponsgerelateerde klassen.
ExtBankDescriptionUitgebreide bankbeschrijving klasse.
WireBeneficiaryDeze klasse beschrijft de ontvanger van een overboeking.
WireCancellationRequestAnnuleringsverzoek class.
WireCancellationResponseReactieklasse annulering overboeking.
WireDestinationBankBankklasse begunstigde.
WireRequestOverboekingsverzoek class.
WireResponseReactieklasse overboeking.
WireSyncRequestSynchronisatieverzoek klasse overboekingstransactie.
WireSyncResponseSynchronisatie antwoordklasse draadtransactie.
WireTransactionRequestTransactieverzoek klasse overboeking.
WireTransactionResponseReactieklasse overboekingstransactie.