Aspose.Finance.Xbrl.Dom.Inline

Klassen

KlasBeschrijving
InlineXbrlContinuationElementDe klasse vertegenwoordigt een inline xbrl-vervolgelement.
InlineXbrlElementDe basisklasse van inline xbrl-element.
InlineXbrlExcludeElementDe klasse vertegenwoordigt inline xbrl exclusief element.
InlineXbrlFootnoteElementDe klasse vertegenwoordigt een inline xbrl-voetnootelement.
InlineXbrlFractionElementDe klasse vertegenwoordigt inline xbrl breukelement.
InlineXbrlHeaderElementDe klasse vertegenwoordigt een inline xbrl-headerelement.
InlineXbrlHiddenElementDe klasse vertegenwoordigt inline xbrl verborgen element.
InlineXbrlNonFractionElementDe klasse vertegenwoordigt inline xbrl nonFraction-element.
InlineXbrlNonNumericElementDe klasse vertegenwoordigt inline xbrl niet-numeriek element.
InlineXbrlReferencesElementDe klasse vertegenwoordigt het inline xbrl-referentie-element.
InlineXbrlRelationshipElementDe klasse vertegenwoordigt een inline xbrl-relatie-element.
InlineXbrlResourcesElementDe klasse vertegenwoordigt het inline xbrl-resource-element.
InlineXbrlTupleElementDe klasse vertegenwoordigt inline xbrl-tuple-element.