Class InlineXbrlRelationshipElement

InlineXbrlRelationshipElement class

De klasse vertegenwoordigt een inline xbrl-relatie-element.

public class InlineXbrlRelationshipElement : InlineXbrlElement

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Attributes { get; }Haalt de kenmerken van het element op.
virtual BaseURI { get; }Haalt de absolute basis-URI van dit knooppunt op of null als de implementatie geen absolute URI kon verkrijgen.
ChildElements { get; }Haalt de onderliggende elementen van het element op.
ChildNodes { get; }Haalt de onderliggende knooppunten op.
FirstChild { get; }Haalt het eerste kind van dit knooppunt op. Als zo’n knooppunt niet bestaat, retourneert dit null.
HasChildNodes { get; }Krijgt of dit knooppunt kinderen heeft.
LastChild { get; }Haalt het laatste kind van dit knooppunt op. Als zo’n knooppunt niet bestaat, retourneert dit null.
override LocalName { get; }Haalt de lokale naam van het element op.
override NamespaceURI { get; }Haalt de naamruimte-URI van het element op.
NextSibling { get; }Haalt het knooppunt op dat onmiddellijk volgt op dit knooppunt. Als zo’n knooppunt niet bestaat, retourneert dit null.
override NodeName { get; }Haalt de knooppuntnaam van het element op.
NodeType { get; }Haalt het knooppunttype op.
virtual NodeValue { get; set; }Haalt of stelt de waarde van dit knooppunt in, afhankelijk van het type.
OwnerDocument { get; }Haalt het documentobject op dat aan dit knooppunt is gekoppeld.
ParentElement { get; }Haalt het bovenliggende element van het element op.
ParentNode { get; }Haalt het bovenliggende knooppunt op.
override Prefix { get; }Haalt het voorvoegsel van het element op.
PreviousSibling { get; }Haalt het knooppunt op dat onmiddellijk aan dit knooppunt voorafgaat. Als zo’n knooppunt niet bestaat, retourneert dit null.
override TextContent { get; set; }Haalt de tekstinhoud van het element op.

methoden

NaamBeschrijving
AppendChild(Node)Voegt het knooppunt newChild toe aan het einde van de lijst met kinderen van dit knooppunt.
GetAttribute(string)Krijgt een attribuutwaarde op naam.
GetAttributeNS(string, string)Krijgt een kenmerkwaarde op basis van lokale naam en naamruimte-URI.
HasAttribute(string)Retourneert true wanneer een attribuut met een bepaalde naam is opgegeven voor dit element of een standaardwaarde heeft, anders false.
HasAttributeNS(string, string)Retourneert waar wanneer een attribuut met een gegeven lokale naam en naamruimte-URI is opgegeven voor dit element of een standaardwaarde heeft, anders onwaar.
RemoveAttribute(string)Verwijdert een attribuut op naam.
RemoveAttributeNS(string, string)Verwijdert een attribuut op lokale naam en naamruimte-URI.
RemoveChild(Node)Verwijdert het kindknooppunt aangegeven door oud kind uit de lijst met kinderen.
ReplaceChild(Node, Node)Vervangt het oude kind van het kindknooppunt door het nieuwe kind in de lijst met kinderen, en retourneert het oude kindknooppunt.
SetAttribute(string, string)Voegt een nieuw attribuut toe. Als er al een attribuut met die naam in het element aanwezig is, wordt de waarde ervan gewijzigd in die van de waardeparameter.
SetAttributeNS(string, string, string)Voegt een nieuw attribuut toe. Als er al een kenmerk met dezelfde lokale naam en naamruimte-URI aanwezig is op het element, wordt het voorvoegsel gewijzigd in het voorvoegselgedeelte van de QualifiedName en wordt de waarde gewijzigd in de waardeparameter.

Zie ook