Aspose.Finance.Xbrl.Dom.XbrlInstance

Klassen

KlasBeschrijving
XbrlInstanceContextElement
XbrlInstanceDivideElement
XbrlInstanceElementDe basisklasse van xbrl-instantie-element.
XbrlInstanceEntityElementDe klasse vertegenwoordigt xbrl-instantie-entiteitselement.
XbrlInstanceMeasureElementDe klasse vertegenwoordigt xbrl-instantie meetelement.
XbrlInstancePeroidElementDe klasse vertegenwoordigt het xbrl-instantieperiode-element.
XbrlInstanceUnitElementDe klasse vertegenwoordigt xbrl-instantie-eenheidselement.