Aspose.Finance.Xbrl.Dom.XbrlLinkbase

Klassen

KlasBeschrijving
XbrlLinkbaseArcroleRefElementDe klasse vertegenwoordigt xbrl linkbase arcroleRef element.
XbrlLinkbaseElementDe basisklasse van xbrl linkbase element.
XbrlLinkbaseLinkbaseRefElementDe klasse vertegenwoordigt xbrl linkbase linkbaseRef element.
XbrlLinkbaseRoleRefElementDe klasse vertegenwoordigt xbrl linkbase roleRef-element.
XbrlLinkbaseSchemaRefElementDe klasse vertegenwoordigt xbrl linkbase schemaRef element.