Aspose.Finance.Xbrl.Dom

Klassen

KlasBeschrijving
AttrDe Attr-interface vertegenwoordigt een attribuut in een Element-object. Meestal worden de toegestane waarden voor het kenmerk gedefinieerd in een schema dat aan het document is gekoppeld.
CharacterDataDe CharacterData breidt Node uit met een set attributen en methoden voor toegang tot karaktergegevens in de DOM.
CommentNeemt over van CharacterData en vertegenwoordigt de inhoud van een opmerking.
DocumentHet document vertegenwoordigt het volledige inline xbrl-document. Conceptueel is het de root van de documentboom en biedt het de primaire toegang tot de documentgegevens.
ElementDe Element-interface vertegenwoordigt een element in een inline xbrl-document.
ElementListDe lijst met elementen.
NamedNodeMapVertegenwoordigt verzamelingen attributen die op naam toegankelijk zijn.
NodeDe klasse Node is het primaire gegevenstype voor het gehele documentobjectmodel. Het vertegenwoordigt een enkel knooppunt in de documentboom.
NodeListDe lijst met knooppunten.
ProcessingInstructionDe klasse vertegenwoordigt een “verwerkingsinstructie”, die in XML wordt gebruikt als een manier om processorspecifieke informatie in de tekst van het document te bewaren.
TextDe klasse vertegenwoordigt de tekstuele inhoud.