Class Attr

Attr class

De Attr-interface vertegenwoordigt een attribuut in een Element-object. Meestal worden de toegestane waarden voor het kenmerk gedefinieerd in een schema dat aan het document is gekoppeld.

public class Attr

Eigenschappen

NaamBeschrijving
IsId { get; }Retourneert of bekend is dat dit attribuut van het type ID is (dwz dat het een identifier bevat voor het eigenaarselement) of niet.
LocalName { get; }Krijgt de lokale naam van attribuut.
Name { get; }Krijgt de naam van dit attribuut.
NamespaceUri { get; }Haalt de naamruimte-URI op van attribuut.
Prefix { get; }Haalt het naamruimtevoorvoegsel op van attribuut.
Specified { get; }Waar als dit attribuut expliciet een waarde heeft gekregen in het instantiedocument, anders onwaar.
Value { get; set; }Krijgt de waarde van attribuut.

methoden

NaamBeschrijving
override GetHashCode()Haalt de hash-code van het attribuut op.

Zie ook