Element.HasAttribute

Element.HasAttribute method

Retourneert true wanneer een attribuut met een bepaalde naam is opgegeven voor dit element of een standaardwaarde heeft, anders false.

public bool HasAttribute(string name)
ParameterTypeBeschrijving
nameStringDe attribuutnaam.

Winstwaarde

Waar als attribuut met de naam heeft; anders, vals.

Zie ook