Element.SetAttribute

Element.SetAttribute method

Voegt een nieuw attribuut toe. Als er al een attribuut met die naam in het element aanwezig is, wordt de waarde ervan gewijzigd in die van de waardeparameter.

public void SetAttribute(string name, string value)
ParameterTypeBeschrijving
nameStringDe attribuutnaam.
valueStringDe attribuutwaarde.

Zie ook