Class NamedNodeMap

NamedNodeMap class

Vertegenwoordigt verzamelingen attributen die op naam toegankelijk zijn.

public class NamedNodeMap : IEnumerable<Attr>

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Item { get; }Haalt het kenmerk op met de opgegeven naam. (2 indexers)
Length { get; }Haalt het aantal attributen op de kaart op.

methoden

NaamBeschrijving
GetEnumerator()Retourneert een teller die door de kaart itereert.
GetNamedItem(string)Haalt het attribuut op gespecificeerd door name.
GetNamedItemNS(string, string)Haalt het kenmerk op dat is opgegeven door de lokale naam en naamruimte-URI.
RemoveNamedItem(string)Verwijdert een attribuut gespecificeerd door naam.
RemoveNamedItemNS(string, string)Verwijdert een kenmerk gespecificeerd door lokale naam en naamruimte-URI.
SetNamedItem(Attr)Voegt een knooppunt toe met behulp van het kenmerk nodeName. Als er al een knooppunt met die naam op deze kaart aanwezig is, wordt het vervangen door het nieuwe. Het vervangen van een node op zichzelf heeft geen effect.
SetNamedItemNS(Attr)Voegt een knooppunt toe met zijn namespaceURI en localName. Als een knooppunt met die naamruimte-URI en die lokale naam al aanwezig is in deze kaart, wordt deze vervangen door de nieuwe. Het vervangen van een node op zichzelf heeft geen effect.

Zie ook