Node.COMMENT_NODE

Node.COMMENT_NODE field

Commentaar knooppunttype.

public const ushort COMMENT_NODE;

Zie ook