Node.HasChildNodes

Node.HasChildNodes property

Krijgt of dit knooppunt kinderen heeft.

public bool HasChildNodes { get; }

Zie ook