Node.RemoveChild

Node.RemoveChild method

Verwijdert het kindknooppunt aangegeven door oud kind uit de lijst met kinderen.

public void RemoveChild(Node node)
ParameterTypeBeschrijving
nodeNodeHet oude kind.

Zie ook