Class InlineRelationship

InlineRelationship class

Deze klasse is voor relaties in inline XBRL-document.

public class InlineRelationship

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Arcrole { get; set; }Haalt of stelt de arcrole van hetInlineRelationship .
FromRefsId { get; set; }Haalt of stelt de van-referentie-ID’s van deInlineRelationship .
LinkRole { get; set; }Haalt of stelt de linkrol in van hetInlineRelationship .
Order { get; set; }Haalt of stelt de volgorde van deInlineRelationship .
ToRefsId { get; set; }Haalt of stelt de referentie-ID’s van deInlineRelationship .

Zie ook