Aspose.Finance.Ofx.BillerDirectory

Klasser

KlassBeskrivning
BillerInfoDen här klassen innehåller information om en enskild fakturautfärdare.
FindBillerRequestHitta faktureringsbegäransklass.
FindBillerResponseHitta fakturerarens svarsklass.
FindBillerTransactionRequestHitta klassen för begäran om fakturatransaktion.
FindBillerTransactionResponseHitta svarsklass för faktureringstransaktioner.
PaymentInstrumentBetalningsinstrumentklass.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
PaymentInstrumentEnumBetalningsinstrument typ enum.