Aspose.Finance.Ofx.BillerDirectory

Klasser

Klass Beskrivning
BillerInfo Den här klassen innehåller information om en enskild fakturautfärdare.
FindBillerRequest Hitta faktureringsbegäransklass.
FindBillerResponse Hitta fakturerarens svarsklass.
FindBillerTransactionRequest Hitta klassen för begäran om fakturatransaktion.
FindBillerTransactionResponse Hitta svarsklass för faktureringstransaktioner.
PaymentInstrument Betalningsinstrumentklass.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
PaymentInstrumentEnum Betalningsinstrument typ enum.