Aspose.Finance.Ofx.CreditCard

Klasser

KlassBeskrivning
CreditCardClosingEtt kreditkortskonto använder klassen CreditCardClosing för att beskriva stängningsinformation.
CreditCardStatementEndRequestKlass för begäran av kreditkortsutdrag.
CreditCardStatementEndResponseSvarsklass för kreditkortsslututdrag.
CreditCardStatementEndTransactionRequestKlass för begäran av transaktionsbegäran för kreditkortsutdrag.
CreditCardStatementEndTransactionResponseKreditkorts slututdrag transaktionssvarsklass.
CreditCardStatementRequestBegäran om nedladdning av kreditkort är semantiskt identisk med begäran om nedladdning av kontoutdrag.
CreditCardStatementResponseSvarsklass för nedladdning av kreditkort.
CreditCardStatementTransactionRequestKlass för begäran om begäran om kreditkortsnedladdning.
CreditCardStatementTransactionResponseKreditkortsnedladdningstransaktionssvarsklass.