Aspose.Finance.Ofx.CreditCard

Klasser

Klass Beskrivning
CreditCardClosing Ett kreditkortskonto använder klassen CreditCardClosing för att beskriva stängningsinformation.
CreditCardStatementEndRequest Klass för begäran av kreditkortsutdrag.
CreditCardStatementEndResponse Svarsklass för kreditkortsslututdrag.
CreditCardStatementEndTransactionRequest Klass för begäran av transaktionsbegäran för kreditkortsutdrag.
CreditCardStatementEndTransactionResponse Kreditkorts slututdrag transaktionssvarsklass.
CreditCardStatementRequest Begäran om nedladdning av kreditkort är semantiskt identisk med begäran om nedladdning av kontoutdrag.
CreditCardStatementResponse Svarsklass för nedladdning av kreditkort.
CreditCardStatementTransactionRequest Klass för begäran om begäran om kreditkortsnedladdning.
CreditCardStatementTransactionResponse Kreditkortsnedladdningstransaktionssvarsklass.