Aspose.Finance.Ofx.Image

Klasser

Klass Beskrivning
ImageRequest Klass för bildbegäran.
ImageTransactionRequest Klass för begäran om bildtransaktion.