Aspose.Finance.Ofx.Image

Klasser

KlassBeskrivning
ImageRequestKlass för bildbegäran.
ImageTransactionRequestKlass för begäran om bildtransaktion.