AbstractInterRequest

AbstractInterRequest class

Abstrakt basklass för alla interbankbegäranrelaterade klasser.

public abstract class AbstractInterRequest

Se även