Aspose.Finance.Ofx.SecuritiesList

Klasser

Klass Beskrivning
AbstractSecurityInfo Abstrakt basklass för säkerhetsinformationsrelaterade klasser.
DebtInfo Skuldinformationsklass.
FinancialInstitutionPortion Del av värdepappersfonden med en specifik tillgångsklassificering.
GeneralSecurityInfo Klassen innehåller fält som är gemensamma för alla säkerhetstyper.
MutualFundInfo Informationsklass för placeringsfonder.
OptionInfo Tillvalsinformationsklass.
OtherInfo Använd den här klassen för andra säkerhetstyper än skulder, fonder, optioner och aktier.
Portion Del av värdepappersfonden med en specifik tillgångsklassificering.
SecurityList Säkerhetslista begäran klass.
SecurityListRequest Begäran om säkerhetslista class
SecurityListTransactionRequest Säkerhetslista transaktionsbegäran klass.
SecurityListTransactionResponse Säkerhetslista transaktionssvarsklass.
SecurityRequest Säkerhetslista begäran klass.
StockInfo Aktieinformationsklass.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
AssetClassEnum Tillgångsklass enum.
CallTypeEnum Samtalstyp enum.
CouponFrequencyEnum Kupongfrekvensenum.
DebtClassEnum Skuldklassificering enum.
DebtEnum Skuldtyp enum.
MutualFundTypeEnum Fondtyp enum.
OptionTypeEnum Alternativtyp enum.
StockEnum Lagertyp enum.