Aspose.Finance.Ofx.SecuritiesList

Klasser

KlassBeskrivning
AbstractSecurityInfoAbstrakt basklass för säkerhetsinformationsrelaterade klasser.
DebtInfoSkuldinformationsklass.
FinancialInstitutionPortionDel av värdepappersfonden med en specifik tillgångsklassificering.
GeneralSecurityInfoKlassen innehåller fält som är gemensamma för alla säkerhetstyper.
MutualFundInfoInformationsklass för placeringsfonder.
OptionInfoTillvalsinformationsklass.
OtherInfoAnvänd den här klassen för andra säkerhetstyper än skulder, fonder, optioner och aktier.
PortionDel av värdepappersfonden med en specifik tillgångsklassificering.
SecurityListSäkerhetslista begäran klass.
SecurityListRequestBegäran om säkerhetslista class
SecurityListTransactionRequestSäkerhetslista transaktionsbegäran klass.
SecurityListTransactionResponseSäkerhetslista transaktionssvarsklass.
SecurityRequestSäkerhetslista begäran klass.
StockInfoAktieinformationsklass.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
AssetClassEnumTillgångsklass enum.
CallTypeEnumSamtalstyp enum.
CouponFrequencyEnumKupongfrekvensenum.
DebtClassEnumSkuldklassificering enum.
DebtEnumSkuldtyp enum.
MutualFundTypeEnumFondtyp enum.
OptionTypeEnumAlternativtyp enum.
StockEnumLagertyp enum.