AbstractSecurityInfo

AbstractSecurityInfo class

Abstrakt basklass för säkerhetsinformationsrelaterade klasser.

public abstract class AbstractSecurityInfo

Egenskaper

namn Beskrivning
SecurityInfo { get; set; } Hämtar eller ställer inGeneralSecurityInfo .

Se även