AssetClassEnum

AssetClassEnum enumeration

Tillgångsklass enum.

public enum AssetClassEnum

Värderingar

namn Värde Beskrivning
DOMESTICBOND 0 Tillgångsklassen Domestic Bonds består av stats- eller företagsobligationer emitterade i USA
INTLBOND 1 Tillgångsklassen International Bonds består av stats- eller företagsobligationer emitterade i främmande länder eller USA.
LARGESTOCK 2 Tillgångsklassen Large Cap Stocks består av aktier för amerikanska företag med börsvärden på 2 miljarder USD eller mer.
SMALLSTOCK 3 Tillgångsklassen Small Cap Stocks består av aktier för amerikanska företag med börsvärden på cirka 100 miljoner USD till 2 miljarder USD.
INTLSTOCK 4 Tillgångsklassen International Stocks består av börsnoterade aktier för företag baserade i främmande länder.
MONEYMRKT 5 Tillgångsklassen Money Market består av stabila, kortsiktiga placeringar som ger intäkter som stiger och faller med korta räntor.
OTHER 6 Tillgångsklassen Övrigt består av investeringar som inte passar in i någon av de andra tillgångsklasserna.

Se även