AssetClassEnum

AssetClassEnum enumeration

Tillgångsklass enum.

public enum AssetClassEnum

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
DOMESTICBOND0Tillgångsklassen Domestic Bonds består av stats- eller företagsobligationer emitterade i USA
INTLBOND1Tillgångsklassen International Bonds består av stats- eller företagsobligationer emitterade i främmande länder eller USA.
LARGESTOCK2Tillgångsklassen Large Cap Stocks består av aktier för amerikanska företag med börsvärden på 2 miljarder USD eller mer.
SMALLSTOCK3Tillgångsklassen Small Cap Stocks består av aktier för amerikanska företag med börsvärden på cirka 100 miljoner USD till 2 miljarder USD.
INTLSTOCK4Tillgångsklassen International Stocks består av börsnoterade aktier för företag baserade i främmande länder.
MONEYMRKT5Tillgångsklassen Money Market består av stabila, kortsiktiga placeringar som ger intäkter som stiger och faller med korta räntor.
OTHER6Tillgångsklassen Övrigt består av investeringar som inte passar in i någon av de andra tillgångsklasserna.

Se även