CallTypeEnum

CallTypeEnum enumeration

Samtalstyp enum.

public enum CallTypeEnum

Värderingar

namn Värde Beskrivning
CALL 0 Ring
PUT 1 Put
PREFUND 2 Prefund
MATURITY 3 Mognad

Se även