CouponFrequencyEnum

CouponFrequencyEnum enumeration

Kupongfrekvensenum.

public enum CouponFrequencyEnum

Värderingar

namn Värde Beskrivning
MONTHLY 0 Månatlig
QUARTERLY 1 Kvartalsvis
SEMIANNUAL 2 Halvårsvis
ANNUAL 3 Årlig
OTHER 4 Annat

Se även