DebtClassEnum

DebtClassEnum enumeration

Skuldklassificering enum.

public enum DebtClassEnum

Värderingar

namn Värde Beskrivning
TREASURY 0 Treasury
MUNICIPAL 1 Kommunal
CORPORATE 2 Företags
OTHER 3 Annat

Se även