DebtEnum

DebtEnum enumeration

Skuldtyp enum.

public enum DebtEnum

Värderingar

namn Värde Beskrivning
COUPON 0 Kupong
ZERO 1 Nollkupong

Se även