DebtInfo

DebtInfo class

Skuldinformationsklass.

public class DebtInfo : AbstractSecurityInfo

Konstruktörer

namnBeskrivning
DebtInfo()Initierar en ny instans avDebtInfo class.

Egenskaper

namnBeskrivning
AssetClass { get; set; }Hämtar eller ställer in tillgångsklassen.
CallDate { get; set; }Hämtar eller ställer in nästa samtalsdatum.
CallPrice { get; set; }Får eller ställer in obligationsköppriset.
CallType { get; set; }Hämtar eller ställer in typen av nästa samtal.
CouponFrequency { get; set; }Hämtar eller ställer in kupongfrekvensen.
CouponRate { get; set; }Får eller ställer in obligationskupongräntan för nästa närmsta köpdatum .
DebtClass { get; set; }Får eller ställer in klassificeringen av skuld.
DebtType { get; set; }Hämtar eller ställer in skuldtypen.
FIAssetClass { get; set; }Hämtar eller ställer in textsträngen som innehåller en FI-definierad tillgångsklass.
MaturityDate { get; set; }Hämtar eller ställer in skuldens förfallodatum.
ParValue { get; set; }Hämtar eller ställer in nominellt värde.
SecurityInfo { get; set; }Hämtar eller ställer inGeneralSecurityInfo .
YieldToCall { get; set; }Hämtar eller ställer in avkastningen till nästa samtal.
YieldToMaturity { get; set; }Hämtar eller ställer in avkastningen till löptid.

Se även