FinancialInstitutionPortion

FinancialInstitutionPortion class

Del av värdepappersfonden med en specifik tillgångsklassificering.

public class FinancialInstitutionPortion

Konstruktörer

namnBeskrivning
FinancialInstitutionPortion()Initierar en ny instans avFinancialInstitutionPortion class.

Egenskaper

namnBeskrivning
FIAssetClass { get; set; }Hämtar eller ställer in textsträngen som innehåller en FI-definierad tillgångsklass.
Percent { get; set; }Får eller ställer in procentandelen av fonden som faller under denna tillgångsklass.

Se även