FinancialInstitutionPortion

FinancialInstitutionPortion class

Del av värdepappersfonden med en specifik tillgångsklassificering.

public class FinancialInstitutionPortion

Konstruktörer

namn Beskrivning
FinancialInstitutionPortion() Initierar en ny instans avFinancialInstitutionPortion class.

Egenskaper

namn Beskrivning
FIAssetClass { get; set; } Hämtar eller ställer in textsträngen som innehåller en FI-definierad tillgångsklass.
Percent { get; set; } Får eller ställer in procentandelen av fonden som faller under denna tillgångsklass.

Se även