GeneralSecurityInfo

GeneralSecurityInfo class

Klassen innehåller fält som är gemensamma för alla säkerhetstyper.

public class GeneralSecurityInfo

Konstruktörer

namnBeskrivning
GeneralSecurityInfo()Initierar en ny instans avGeneralSecurityInfo class.

Egenskaper

namnBeskrivning
Currency { get; set; }Hämtar eller ställer inCurrency .
DateAsOf { get; set; }Hämtar eller ställer in datumet för enhetspriset.
FIId { get; set; }Hämtar eller ställer in FI ID-numret för denna säkerhet.
Memo { get; set; }Hämtar eller ställer in memot.
Rating { get; set; }Får eller sätter betyget.
SecurityId { get; set; }Hämtar eller ställer inSecurityId .
SecurityName { get; set; }Hämtar eller ställer in det fullständiga säkerhetsnamnet.
Ticker { get; set; }Hämtar eller ställer in tickersymbolen.
UnitPrice { get; set; }Hämtar eller ställer in det aktuella säkerhetspriset.

Se även