MutualFundInfo

MutualFundInfo class

Informationsklass för placeringsfonder.

public class MutualFundInfo : AbstractSecurityInfo

Konstruktörer

namn Beskrivning
MutualFundInfo() Initierar en ny instans avMutualFundInfo class.

Egenskaper

namn Beskrivning
FIMutualFundAssetClass { get; set; } Hämtar eller ställer in den FI-definierade tillgångsklassfördelningen för värdepappersfonden.
MutualFundAssetClass { get; set; } Får eller ställer in tillgångsklassfördelningen för värdepappersfonden.
MutualFundType { get; set; } Får eller ställer in fondtyp.
SecurityInfo { get; set; } Hämtar eller ställer inGeneralSecurityInfo .
Yield { get; set; } Hämtar eller sätter den aktuella avkastningen rapporterad som en del av fondens tillgångar.
YieldAsOfDate { get; set; } Hämtar eller ställer in datumet för avkastningsvärdet.

Se även