MutualFundInfo

MutualFundInfo class

Informationsklass för placeringsfonder.

public class MutualFundInfo : AbstractSecurityInfo

Konstruktörer

namnBeskrivning
MutualFundInfo()Initierar en ny instans avMutualFundInfo class.

Egenskaper

namnBeskrivning
FIMutualFundAssetClass { get; set; }Hämtar eller ställer in den FI-definierade tillgångsklassfördelningen för värdepappersfonden.
MutualFundAssetClass { get; set; }Får eller ställer in tillgångsklassfördelningen för värdepappersfonden.
MutualFundType { get; set; }Får eller ställer in fondtyp.
SecurityInfo { get; set; }Hämtar eller ställer inGeneralSecurityInfo .
Yield { get; set; }Hämtar eller sätter den aktuella avkastningen rapporterad som en del av fondens tillgångar.
YieldAsOfDate { get; set; }Hämtar eller ställer in datumet för avkastningsvärdet.

Se även