OptionInfo

OptionInfo class

Tillvalsinformationsklass.

public class OptionInfo : AbstractSecurityInfo

Konstruktörer

namn Beskrivning
OptionInfo() Initierar en ny instans avOptionInfo class.

Egenskaper

namn Beskrivning
AssetClass { get; set; } Hämtar eller ställer in tillgångsklassen.
ExpireDate { get; set; } Hämtar eller ställer in utgångsdatum.
FIAssetClass { get; set; } Hämtar eller ställer in textsträngen som innehåller en FI-definierad tillgångsklass.
OptionType { get; set; } Hämtar eller ställer in alternativtypen.
SecurityId { get; set; } Hämtar eller ställer inSecurityId .
SecurityInfo { get; set; } Hämtar eller ställer inGeneralSecurityInfo .
SharePerContract { get; set; } Får eller sätter andelarna per kontrakt.
StrikePrice { get; set; } Får eller sätter lösenpriset.

Se även