OtherInfo

OtherInfo class

Använd den här klassen för andra säkerhetstyper än skulder, fonder, optioner och aktier.

public class OtherInfo : AbstractSecurityInfo

Konstruktörer

namnBeskrivning
OtherInfo()Initierar en ny instans avOtherInfo class.

Egenskaper

namnBeskrivning
AssetClass { get; set; }Hämtar eller ställer in tillgångsklassen.
FIAssetClass { get; set; }Hämtar eller ställer in textsträngen som innehåller en FI-definierad tillgångsklass.
SecurityInfo { get; set; }Hämtar eller ställer inGeneralSecurityInfo .
TypeDescription { get; set; }Hämtar eller ställer in beskrivningen av säkerhetstyp.

Se även