Portion

Portion class

Del av värdepappersfonden med en specifik tillgångsklassificering.

public class Portion

Konstruktörer

namn Beskrivning
Portion() Initierar en ny instans avPortion class.

Egenskaper

namn Beskrivning
AssetClass { get; set; } Hämtar eller ställer in tillgångsklassen.
Percent { get; set; } Får eller ställer in procentandelen av fonden som faller under denna tillgångsklass.

Se även