Percent

Portion.Percent property

Får eller ställer in procentandelen av fonden som faller under denna tillgångsklass.

public string Percent { get; set; }

Se även