SecurityListTransactionRequest

SecurityListTransactionRequest class

Säkerhetslista transaktionsbegäran klass.

public class SecurityListTransactionRequest : AbstractTransactionRequest

Konstruktörer

namnBeskrivning
SecurityListTransactionRequest()Initierar en ny instans avSecurityListTransactionRequest class.

Egenskaper

namnBeskrivning
ClientCookie { get; set; }Hämtar eller ställer in data som ska ekas i transaktionssvaret
OfxExtension { get; set; }Hämtar eller ställer inOfxExtensionType .
SecurityListRequest { get; set; }Hämtar eller ställer inSecurityListRequest .
TransactionAuthorizationNumber { get; set; }Hämtar eller ställer in transaktionsauktoriseringsnumret.
TransactionUniqueId { get; set; }Hämtar eller ställer in det klienttilldelade globalt unika ID:t för denna transaktion

Se även